Η “LT PROPERTY GROUP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” με διακριτικό τίτλο “LT PROPERTY GROUP” είναι εταιρεία που ασχολείται με χονδρικό εμπόριο δεξαμενών, βαρελιών και δοχείων καθώς και την επένδυση κεφαλαίων στην ελληνική και διεθνή κτηματαγορά.